תקנון הגרלה לביגדי ים

תקנון הגרלה לביגדי ים

כיצד משתתפים בהגרלה לביגדי ים ?

  • יש ללחוץ LIKEעל הדף שלנו ולבצע שיתוף למודעה זו.
  • בתאריך: 20/05/2014 תסגר ההגרלה ויוכרז הזוכה לא יאוחר מ-48 שעות
  • הפרס ניתן להעברה. בקשו מחברים השתתפות עבורכם או השתתפו למענם
  • הזוכה יפורסם בעמוד הפייסבוק שלנו
  • הזוכה יבחר באופן אקראי

כללים

שימו לב!
1 ) לייקים מחשבונות פיקטיביים ו\או כל פעילות שאינה חוקית ותקינה תגרור פסילת המשתתף.
2 ) לאחר יצירת קשר עם הזוכה ע”י צוות “מיני-מול” יש למשתתף 7 ימי עסקים לחזור אל צוות “מיני-מול” עם הפרטים הרלוונטיים עבור מימוש הפרס. לאחר מכן, “minimall” שומרת לעצמה את הזכות להעביר את הזכייה למקום השני וכן הלאה

מבצע \ קידום מכירות זה, אינו מסובסד, מאושר, מנוהל או משויך לפייסבוק. כל המתמודדים מספקים מידע המגיע אלינו ולא לפייסבוק. אנו שומרים לעצמנו את הזכות שלא להעניק שום פרס למתמודד אשר הפר את החוקים, השיג יתרון לא הוגן בהשתתפותו במצבע \ קידום מכירות זה, או זכה תוך שימוש באמצעי מרמה. תוך השתתפות, המתמודדים מעניקים לנו אישור בלעדי להשתמש במידע האישי שלהם (שם מלא, כתובת אימ-מייל וכו’..) בהקשר למבצע \ קידום מכירות זה, למבצע \ קידום מכירות עתידי ולמטרות שיווק, ומוותר על כל זכות לתביעות תמלוגים, או לתגמול כזה או אחר. הפרס לא ניתן לפדיון במזומן או באמצעי העברה. בני משפחה, חברים, חברים לעבודה או כל אדם אחר שהוא אינו הזוכה, לא יוכל לגבות את הפרס בשמו של הזוכה. במקרה והפרס המצוין במבצע \ קידום מכירות זה אינו זמין מכל סיבה שהיא, מקדם המכירות שומר לעצמו את הזכות להחליף את הפרס בפרס בעל ערך דומה או שווה. על הזוכה לדרוש את הפרס בעצמו, ולהציג תעודה מזהה תקנית (לדוגמא: תעודת זהות, רשיון נהיגה, פספורט, תעודת לידה). הזוכה מסכים לקחת את הפרס כשהוא תחת אחריותו המלאה, ומסכים לפצות אותנו בגין כל תביעה, תאונה, פציעה, נזק לרכוש או אובדן חיים הנגרם מפרס זה. הזוכה אחראי על תשלומי הביטוח, המיסים או כל תשלום אחר המשויך לפרס זה. אנו לא לוקחים אחריות על אי-יכולת להיכנס, להשלים, להמשיך או לסיים או מבצע \ קידום מכירות זה בשל ציוד תקול או תקלה טכנית, קווים עמוסים, ניתוק שלא במתכוון, תמליל הנכתב בשגיאה, תמליל שגוי להפניות קוד, נזקי טבע (כולל, אך לא מוגבל לרעידת אדמה, הצפה, שיטפון, מכת ברק) או כל מקרה אחר.
השתתפות במבצע זה מהווה הסכמה לכל התנאים והסכמים אלה.
בכל שאלה ניתן ליצור קשר בדוא”לsupport@minimall.co.il :
בהצלחה!